Nieuwsbrief H. Norbertus Parochie nr.24

  Nieuwsbrief  Donderdag 19 Nov. 2020  nr.24 Beste mensen De Nederlandse bisschoppen hebben, vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen, besloten aanvullende maatregelen te nemen. In deze Nieuwsbrief kunt u lezen wat dit voor onze parochie inhoudt....

Welkom in de kerk

De bisschoppen vragen de parochies en religieuze gemeenschappen zo snel als mogelijk terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen in de komende Liturgievieringen (exclusief bedienaren en medewerkers). De al bestaande maatregel om niet samen...

Vier kaarsen voor de advent

Adem. Een kaars om op adem te komen: snoeien in de eigen drukdoenerij, de dingen vermijden die ons afleiden van onze idealen. Worden zoals Maria, luisteren naar een engel die ons nieuwe toekomst kan...

Heilige van de maand Franciscus Xaverius

  In deze rubriek beschrijven we maandelijks het heiligenleven van een van de vele heiligen die onze kerk kent. Dit keer de heilige Franciscus Xaverius, Missionaris. Zijn gedachtenis wordt gevierd op 3 december. Franciscus...

Encycliek ‘Fratelli tutti’ gepubliceerd

Het Vaticaan heeft op de feestdag van Sint-Franciscus, 4 oktober, de nieuwe encycliek van paus Franciscus gepubliceerd. Het document, getiteld Fratelli tutti, wordt gerekend tot de zogeheten sociale encyclieken en gaat over de opbouw van een rechtvaardige...

RedWednesday 2020 25 November

  Sta op voor de vrijheid om te geloven!   In 2019 deden de parochiekerken van Sappemeer, Veendam en Winschoten uit onze Norbertusparochie mee aan RedWednesday. Deze kerken kleuren rood. En zo wisten we...

Uitreiking Bonifatiuspenningen

  Aan het einde van de Startviering op zaterdag 26 september mocht ik de Bonifatiuspenning uitreiken aan drie vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap. Bep Meijster-Vos ontving deze bisschoppelijke onderscheiding voor meer dan 20 jaar vrijwilligerswerk...