Nieuwsbrief H. Norbertus Parochie no 37

  Nieuwsbrief  Donderdag 25 febr. 2021   Goedemiddag In de bijlage de Nieuwsbrief van donderdag 25 febr. Vanwege het aanmelden voor de weekendvieringen zal de Nieuwsbrief voortaan steeds op donderdag verstuurd worden.  Kent u mensen...

Wandel voor een ander

Den Haag, 3 februari 2021 Wandel voor een ander Thuis wandelen door Afrika   Altijd al eens in de prachtige natuur van Kenia willen wandelen? De mensen in Sierra Leone willen ontmoeten? De zon...

Vasten en Pasen: Hoe zit het ook al weer? (1)

  Carnaval Drie dagen van uitbundig feest vieren voorafgaande aan Aswoensdag en het begin van de Vastentijd. De oorsprong van carnaval is niet helemaal helder, maar het feest is wel duidelijk gerelateerd aan het...

Cursussen van de Bonifatius Academie

Bonifatius Academie aanbod voorjaar 2021 8 januari 2021 De Bonifatius Academie ziet 2021 hoopvol tegemoet. Voor het nieuwe semester bereiden we vijf aantrekkelijke nieuwe cursussen voor. Hier een vooraankondiging. Hopelijk gaat het lukken om...

Extra Actie Kerkbalans

  Beste medeparochianen, Omzien naar elkaar. Dat is volgens een recente peiling onder kerkgangers de belangrijkste waarde van kerk-zijn. Echt contact, zorgen voor elkaar, en waar nodig pastorale of diaconale hulp, dat is kerk-zijn...

Encycliek ‘Fratelli tutti’ gepubliceerd

Het Vaticaan heeft op de feestdag van Sint-Franciscus, 4 oktober, de nieuwe encycliek van paus Franciscus gepubliceerd. Het document, getiteld Fratelli tutti, wordt gerekend tot de zogeheten sociale encyclieken en gaat over de opbouw van een rechtvaardige...